8. 2. 2017

Praha

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 8.2.2017 v Praze.

1