15. 9. 2015

Praha Motol

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 15.9.2015 v Praze ve Fakultní nemocnici v Motole.

1