25. 11. 2013

Praha Motol

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP, konané 25. 11. 2013 v Praze, Motole. 

1