13. 1. 2016

Pardubice

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 13.1.2016 v Pardubicích.

1