29. 9. 2009

Pardubice

Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP, konaného dne 29.9.2009 v Pardubicích. 

1