12. 6. 2015

Nový Jičín

Zápis z ustanovující schůze revizní komise Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, konané dne 12.6.2015 v Novém Jičíně.

1