12. 5. 2015

Nový Jičín

Zápis ze schůze členské základny Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, konané dne 12.5.2015 v Novém Jičíně.

1