11. 2. 2015

Nový Jičín

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 11.2.2015 v Novém Jičíně.

1