21. 6. 2013

Nový Jičín

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 21.6.2013 v Novém Jičíně.

1