21. 9. 2012

Nový Jičín

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti JEP, konané dne 21.9.2012 v Novém Jičíně.

1