22. 6. 2017

Nový Jičín

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 22.6.2017 v Novém Jičíně.

1