28. 4. 2017

Nejnovější trendy radioterapie, stereotaktické radioterapie, radiochirurgie a brachyterapie XII.

ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ FYZIKY NEMOCNICE NA HOMOLCE a TRANSKONTAKT – MEDICAL s. r. o. autorizovaný distributor společnosti ELEKTA ve spolupráci se společností Elekta Services s.r.o.

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA XII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

konanou pod záštitou SROBF a garantovanou profesními organizacemi ČSFM, SRLA, ČLK, ČAS a POUZP

KONGRESOVÝ SÁL NEMOCNICE NA HOMOLCE
17. - 18. května 2017

Pozvánka a program ke stažení

1