8. 12. 2014

MOÚ Brno

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 8.12.2014 v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.

1