8. 11. 2012

MOÚ Brno

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 8.11.2012 na Masarykově onkologickém ústavu v Brně.

1