20. 5. 2013

Liberec

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 20.5.2013 v Krajské nemocnici Liberec, a.s.

1