18. 3. 2024

Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ vydala novou a aktualizovanou publikaci Radiační onkologie v praxi.

Páté aktualizované vydání

Pavel Šlampa a kol.

Vydání: 5.

Místo vydání: Brno

Vydavatel: Masarykův onkologický ústav

Rok: 2023

Počet stran: 384

Publikaci lze odebrat u hlavního autora (bude ale k dispozici na onkologických akcích a od sponzorů).
I když v r. 2021 vyšla souhrnná velká učebnice Šlampa P. a kol. Radiační onkologie přišel jsem k názoru, že od posledního vydání Radiační onkologie v praxi už uplynulo takřka 10 let a je vhodné tyto texty aktualizovat. A vrátit se k osvědčenému formátu knihy, kterou může mít každý pracovník na onkologii hned k použití a nemusí složitě, aspoň pro nás zkušenější-starší, hledat na webových odkazech.
Text knihy je souborem doporučených postupů – standardů, které byly vytvořeny na Klinice radiační onkologie v letech 2022-2023. Nenahrazují Národní radiologické standardy radiační onkologie a doporučené postupy v radiační onkologie, které jsou uvedeny na stránkách Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (www.srobf.cz). Hlavní autor se snažil vytvořit příručku pro rychlou orientaci v otázce radioterapie v každodenní klinické praxi.

 

Přílohy ke stažení

1