24. 3. 2014

Kladno

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 24.3.2014 v nemocnici v Kladně.

1