16. 6. 2004

Jihlava

Zápis ze schůze výboru SROBF konaného dne 16.6.2004 v Jihlavě.

1