4. 3. 2013

Hradec Králové

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 4.3.2013 LF v Hradci Králové.

1