2. 3. 2012

Hradec Králové

Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP, konané dne. 2.3. 2012 v Hradci Králové.

1