25. 2. 2011

Hradec Králové

Zápis ze schůze výboru a revizní komise Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 25.2.2011 v Hradci Králové.

1