25. 2. 2011

Hradec Králové

Zpráva revizní komise Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP pro shromáždění členů SROBF ČLS JEP, konané dne 25.2.2011 v Hradci Králové.

1