25. 2. 2011

Hradec Králové

Zápis ze shromáždění členů Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, konané dne 25.2.2011 v Hradci Králové. 

1