22. 2. 2008

Hradec Králové

Zápis z jednání výboru SROBF ČLS JEP, konaného dne 22.2.2008 v Hradci Králové.

1