24. 6. 2016

Hradec Králové

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti JEP, konané dne 24.6.2016 v Hradci Králové. 

1