17. 9. 2013

FNKV Praha

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 17.9.2013 v Praze, ve FN Královské Vinohrady.

1