24. 4. 2013

FNKV Praha

Zápis schůze výboru SROBF konané 24.4.2013 ve FNKV Praha.

1