30. 11. 2022

FNKV Praha

Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP konané dne 30.11.2022 ve FNKV Praha

1