29. 6. 2006

FN Praha 5 - Motol

Zápis ze schůze výboru SROBF, dne 29.6.2006 na odd. onkologie FN Motol.

1