21. 6. 2005

FN Praha 5 - Motol

Zápis ze schůze Výboru SROBF ze dne 21.06.2005 konané na radioterapeutickém oddělení FN Praha 5 – Motol.

1