20. 5. 2016

Dříteč

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 20.5.2016 v Dříteči.

1