16. 2. 2012

Dříteč u Pardubic

Zápis ze schůze výboru a revizní komise Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP, konané 16. 2. 2012 v Dříteči u Pardubic. 

1