18. 3. 2024

Chodounského cena 2024

Výbor Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (SROBF) vyhlašuje soutěž Chodounského cena o nejlepší publikaci v oboru radiační onkologie za rok 2023.

Soutěže se mohou účastnit členové SROBF bez ohledu na věk. Podrobná pravidla soutěže ZDE.

Přihlášení do soutěže:
Soutěžící zašle svoji práci v elektronické formě a sken podepsaného Prohlášení soutěžícího o souhlasu s pravidly soutěže na adresu předsedy SROBF Prof. MUDr. Martina Doležela, Ph.D.(dolezelm@email.cz) a vědeckého sekretáře Doc. MUDr. Radka Lohynská, Ph.D.(radka.lohynska@ftn.cz).

Termín uzávěrky přihlášek je 30.4.2024.

Soutěžícím, jejichž práce se umístí na prvním, druhém nebo třetím místě, bude slavnostně udělen diplom a následující ceny:

  • 1. místo 20.000 Kč

  • 2. místo 10.000 Kč

  • 3. místo 5.000 Kč

 

1