1. 3. 2017

Chodounského cena 2017

Výbor Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (SROBF) vyhlašuje soutěž Chodounského cena o nejlepší publikaci v oboru radiační onkologie za rok 2016.

Podrobná pravidla soutěže naleznete zde.

Soutěže se mohou účastnit pouze soutěžící, kteří v soutěžním období nepřekročili věk 40 let.

Přihlášení do soutěže:
Soutěžící zašle svoji práci v elektronické formě a sken podepsaného Prohlášení soutěžícího o souhlasu s pravidly soutěže na adresu předsedy SROBF prof. MUDr. Jiřího Petery, Ph.D.(jiri.petera@fnhk.cz) a vědeckého sekretáře Doc. MUDr. Renaty Soumarové, Ph.D.(renata.soumarova@nj.agel.cz ).

Termín uzávěrky přihlášek je 31.5.2017.

Soutěžícím, jejichž práce se umístí na prvním, druhém nebo třetím místě, bude slavnostně udělen diplom a následující ceny:

  • 1. místo 10.000 Kč
  • 2. místo 5.000 Kč
  • 3. místo 2.500 Kč

 

1