20. 4. 2012

Brno

Zápis ze schůze výboru SROBF ČLS JEP, konané dne 20.4.2012 v Brně. 

1