Zevní radioterapie

Zevní radioterapie využívá zdroje záření uloženého v určité vzdálenosti od těla pacienta. Ionizující záření se dostává do těla přes kůži zpravidla z několika směrů (polí). Na většině pracovišť je v současné době využíváno brzdné záření lineárního urychlovače (obr. 1). Jeho svazek záření je tvarován pomocí mnoholistového kolimátoru, který umožňuje přesné ozáření určené oblasti technikou konformní radioterapie (3D CRT) či radioterapie s modulovanou intenzitou svazku (IMRT) (obr. 2). Využitím těchto moderních technik je minimalizováno ozáření okolních zdravých tkání. K léčbě může být kromě brzdného záření využito i svazku elektronů. Výhodou lineárního urychlovače je i možnost volby různé energie záření podle uložení nádoru. Čím vyšší energie záření, tím je větší průnik záření do hloubky.
V některých případech, např. ozáření kožních nádorů, kostí, apod., je výhodné použít terapeutický rentgenový ozařovač.

Radioterapie je často kombinována s chirurgickým výkonem a dle vztahu k němu ji dělíme na předoperační (neoadjuvantní), intraoperační (v průběhu operace) a pooperační (adjuvantní).

Každý typ a stádium onemocnění vyžaduje specifický přístup, který Vám bude ošetřujícím lékařem podrobně vysvětlen.

5