Vlastní ozáření

Po vyzvání radiologického asistenta si v kabince odložíte. Na ozařovně budete uloženi na ozařovací stůl a stejným způsobem jako na simulátoru pomocí laserového zaměřovače a značek budete nastaveni do správné polohy. Po zhotovení kontrolního snímku proběhne během několika minut ozáření. Pohyb hlavice lineárního urychlovače je přesně naplánován a je ovládán radiologickými asistenty z vedlejší místnosti. Klidně ležte a volně dýchejte, nemusíte se ničeho bát. Během ozáření nebudete nic cítit, protože ionizující záření člověk nedokáže vnímat. Po celou dobu budete sledováni pomocí kamery a komunikačního zařízení. V případě potřeby lze ozáření kdykoliv přerušit.

V celém průběhu léčby zářením bude Váš zdravotní stav sledován ošetřujícím lékařem při pravidelných kontrolách. Dle ordinace lékaře Vám zdravotní sestry budou provádět odběry krve k laboratornímu vyšetření.

5