8. 2. 2019

Chodounského cena 2018

Výbor Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (SROBF)
vyhlašuje soutěž o
Chodounského cenu o nejlepší publikaci v oboru radiační onkologie za rok 2018


Podrobná pravidla soutěže naleznete zde.


Soutěže se mohou účastnit pouze soutěžící, kteří v soutěžním období nepřekročili věk 40 let.


Přihlášení do soutěže:
• Soutěžící zašle svoji práci v elektronické formě a sken podepsaného Prohlášení soutěžícího o souhlasu s pravidly soutěže na adresu předsedy SROBF prof. MUDr. Jiřího Petery, Ph.D.(petera@fnhk.cz) a vědeckého sekretáře Doc. MUDr. Renaty Soumarové, Ph.D.( renata.soumarova@fnkv.cz).


• Termín uzávěrky přihlášek je 31.května 2019.


Soutěžícím, jejichž práce se umístí na prvním, druhém nebo třetím místě, bude slavnostně udělen diplom a následující ceny:
• 1. místo 10.000 Kč
• 2. místo 5.000 Kč
• 3. místo 2.500 Kč

1