5. 11. 2020

V pondělí 2. listopadu 2020 zemřel ve věku 85 let prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.

V pondělí 2. listopadu 2020 zemřel ve věku 85 let po dlouhé těžké nemoci prof. MUDr.
Jindřich Macháček, CSc. V profesoru Macháčkovi ztrácí Lékařská fakulta Univerzity
Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc předního učitele i lékaře. Prof. Macháček byl
zakladatelem Onkologické kliniky a jejím dlouholetým přednostou. I po svém odchodu
z funkce přednosty pracoviště zůstal po celých 15 let platným členem týmu naší kliniky.
Prakticky až do léta tohoto roku, kdy se objevila zákeřná choroba, se pravidelně podílel na
výuce studentů magisterského i doktorského studia i na klinické práci, kde s pečlivostí sobě
vlastní vedl regionální pracoviště Národního onkologického registru v Olomouckém kraji.
Prof. Macháček patřil ke generaci lékařů, kteří dokázali navzdory nepříznivým podmínkám,
které trvaly po většinu druhé poloviny minulého století, udržet kvalitu péče o nemocné,
lékařské vědy i vzdělávání a položili tak základy, na kterých my nyní stavíme. Nikdy se
nezpronevěřil svým zásadám a jeho vlídné jednání i obětavost zůstane v paměti nás, kteří
jsme měli štěstí s ním pracovat. Během své šedesátileté profesní dráhy Prof. Macháček
vychoval desítky radiačních i klinických onkologů ve smyslu dosažení specializační
způsobilosti i postgraduální vědecké výchovy. Prof. Macháček byl členem či předsedou
habilitačních a jmenovacích komisí významné části odborníků, kteří v současné době vedou
českou onkologii.
Během své dlouhé životní dráhy se stal svou morální integritou, nekonfliktním jednáním i
hlubokými znalostmi uznávanou autoritou. Prof. Macháčka jsme si velmi vážili pro jeho
rozhled, smysl pro spravedlnosti i nesmírnou houževnatost a píli. Jsme mu velmi zavázáni, že
i v důchodovém věku se rozhodl pokračovat v práci na našem pracovišti. I přes svůj pokročilý
věk byl pro naše pracoviště svými zkušenostmi i životní moudrostí velkým přínosem a
podporou. Byl kdykoliv připraven pomoci radou a bude nám všem velmi chybět.


Čest jeho památce!


Doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
Předseda SROBF
Zástupce přednosty pro radiační onkologii Onkologické kliniky LF UP a FN Olomouc


Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
přednosta Onkologické kliniky LF UP a FN Olomouc

1