7. 6. 2018

Joint meeting of the Czech and Austrian Head and Neck Cancer Cooperative Group

Joint meeting of the Czech and Austrian Head and Neck Cancer Cooperative Group

With participation of Slovak HNC Cooperative Group Preparatory Committee

Bližší informace, program a registrace je na webu České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku www.hncgroup.cz

1