22. 4. 2022

Chodounského cena 2022

Chodounského cena 2022

Výbor Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (SROBF) vyhlašuje soutěž Chodounského cena o nejlepší publikaci v oboru radiační onkologie za rok 2021.

Soutěže se mohou účastnit soutěžící bez ohledu na věk. Podrobná pravidla soutěže ZDE.

Přihlášení do soutěže:
Soutěžící zašle svoji práci v elektronické formě a sken podepsaného Prohlášení soutěžícího o souhlasu s pravidly soutěže na adresu předsedy SROBF doc. MUDr. Martina Doležela, Ph.D. a vědeckého sekretáře Doc. MUDr. Ing. Jakuba Cveka, Ph.D.

Termín uzávěrky přihlášek je 6.6.2022.

Soutěžícím, jejichž práce se umístí na prvním, druhém nebo třetím místě, bude slavnostně udělen diplom a následující ceny:

  • 1. místo 20.000 Kč

  • 2. místo 10.000 Kč

  • 3. místo 5.000 Kč

1